Laia Vergés

Advocada de família

flecha

Divorcia't

: vull dir que l’ objectiu és minimitzar tant com es pugui les conseqüències que implica qualsevol ruptura.

: vull dir que si hi ha menors, prioritzem el seu benestar emocional i econòmic.

: vull dir que en sereu el pare i la mare dels fills tota la vida i com més gran sigui el consens i el respecte mutu millor viureu en el futur tots els integrants de la família.

: vull dir que elaborem la millor guia per fer efectius tots els drets que et corresponen.

deco
Laia Vergés

Laia Vergés Cárceles

Advocada especialitzada en dret
matrimonial i familia

Vaig cursar la carrera de Dret a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Després de fer el Màster PIC d’ESADE, em vaig dedicar al dret de patents i marques. Tanmateix, encara que és un terreny molt interessant, em resulta més gratificant treballar en dret de família, sobretot pel seu vessant humà i proper a les persones. En descobrir la meva veritable vocació, vaig decidir especialitzar-me en dret de família i vaig fer el Màster de l'ICAB. Això m’ha permès aprofundir en aquest àmbit i conjugar el dret amb les persones, i aquelles circumstàncies de la vida que les porten a enfrontar-se amb situacions familiars que requereixen un acompanyament molt acurat. Soc mare feliç de tres fills, visc a Barcelona i tinc la sort de compartir vida i passió per la professió amb un marit que és advocat mercantilista, concursalista i professor de la Universitat de Barcelona.

Col·labora amb el projecte Sensitive cities
Sensitive Cities
Adscrita a aefa i scaf
Aeafa Scaf

Cada cas és un repte

Escoltar de manera activa em permet valorar les necessitats del meu interlocutor en estat pur, tenint en compte totes les arestes que comporta cada problemàtica, amb l’objectiu d’aconseguir un resultat únic i satisfactori.

Flexibilitat

Per abordar cada situació considero cabdal no basar-me en patrons establerts i arribar a harmonitzar les necessitats que es plantegen.

Creativitat en l'estratègia

La meva missió és ser capaç de trobar els processos adequats sense perdre de vista elements de gran valor que no es troben en la metodologia estàndard. Cada cas és un món en si mateix i s’ha d’estudiar tenint en compte les particularitats de cada família.

Àrees

Negociació. Resolució de conflictes
en crisis de parella
Negociació. Resolució de conflictes
en crisis de parella
Adaptació de convenis
a circumstàncies actuals
Adaptació de convenis
a circumstàncies actuals
Finalització de relacions de parella
amb elements internacionals
Finalització de relacions de parella
amb elements internacionals
Procediments contenciosos de
separació / divorci / nul·litat
Procediments contenciosos de
separació / divorci / nul·litat
Protecció al menor
Protecció al menor
Incapacitats
Incapacitats